Лист із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію

Шановний / Шановна

звертаюся до Вас з нагальним закликом щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (далі — Стамбульська конвенція) стала результатом багаторічної поступової та фундаментальної роботи європейської спільноти з визнання проблеми насильства щодо жінок та розробки шляхів з подолання цього явища. Окрім того, Стамбульська конвенція є беззаперечно прогресивним документом, що забезпечує низку комплексних заходів із запобігання та протидії насильству над жінками та домашньому насильству. Вона визнає насильство щодо жінок порушенням прав людини і водночас одним із видів дискримінації. Важливо взяти до уваги, що Україна була залучена до процесу розробки Стамбульської конвенції та підписала її ще 2011 року, проте досі не ратифікувала.

Прийняття Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» є безперечно великим кроком для початку побудови ефективної державної системи боротьби з насильством щодо жінок. Разом із тим, такі форми загрозливої поведінки, як сталкінг (переслідування) та сексуальні домагання, досі лишаються поза увагою держави і не визначені у законодавстві як злочини. Унаслідок цього постраждалі особи не можуть розраховувати на захист і потерпають не лише від посягань, а й від неможливості їх припинити та домогтися справедливості.

Своєю чергою, Стамбульська конвенція містить широке коло рекомендацій, що спрямовані на створення середовища в державі, у якому кожна людина буде почуватися безпечно та буде захищеною від усіх форм гендерно обумовленого насильства (у т.ч. й від сталкінгу та сексуальних домагань).

Громадян(к)и України зробили свій вибір на користь євроінтеграційного шляху України та цінностей, що він означає. Я вважаю, що члени та членкині парламенту мають поважати цей вибір і бути послідовними на цьому шляху. Закликаю Вас вжити усіх можливих заходів щодо якнайшвидшої ратифікації Стамбульської конвенції та широкої імплементації її положень у національне законодавство.

Прошу забезпечити можливість тисячам громадянок та громадян, мешканцям та мешканкам України протистояти насильству та захищати свої права й гідність.