Заява: Права людини мають бути захищені при використанні технологій електронного спостереження для боротьби з пандемією

2 квітня 2020

Пандемія COVID-19 – глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я, яка вимагає від урядів по всьому світу скоординованих і широкомасштабних дій. Однак зусилля держав щодо стримування поширення вірусу не повинні використовуватись як прикриття для того, щоб розпочати нову еру значно ширшого використання систем інвазивного електронного стеження.

Ми, організації, що підписалися нижче, закликаємо уряди взяти на себе керівну роль у боротьбі з пандемією й гарантувати, що використання цифрових технологій для відстеження та моніторингу окремих осіб і груп населення здійснюватиметься виключно в рамках зобов’язань у сфері прав людини.

Технології можуть і повинні бути важливою складовою заходів із порятунку життя, коли йдеться про поширення інформації про громадську охорону здоров’я та розширення доступу до медичної допомоги. Проте збільшення державних повноважень щодо електронного стеження, включно з отриманням доступу до даних про місцезнаходження засобів мобільного зв’язку, загрожує праву на приватне життя, свободі вираження думок і свободі об’єднань так, що це може порушити права людини й підірвати довіру до органів державної влади, водночас підриваючи й ефективність будь-яких заходів у сфері охорони громадського здоров’я. Такі заходи також створюють ризик дискримінації та можуть завдати непропорційної шкоди вже маргіналізованим громадам.

Ми переживаємо надзвичайні часи, але міжнародне право у сфері прав людини лишається чинним. Справді, загальні механізми захисту прав людини призначені для забезпечення ретельної збалансованості різних прав таким чином, аби захистити як права окремих осіб, так і інтереси суспільства в цілому. Держави не можуть просто так знехтувати такими правами на недоторканність приватного життя і свободу вираження думок навіть для подолання кризи в галузі охорони громадського здоров’я. Навпаки, захист прав людини тільки сприяє зміцненню громадського здоров’я. Зараз, як ніколи раніше, уряди повинні суворо стежити за тим, щоб будь-які обмеження прав людини відповідали давно встановленим правозахисним гарантіям.

Ця криза – можливість продемонструвати нашу спільну людяність. Ми можемо докласти величезних зусиль для боротьби з цією пандемією таким чином, щоб це відповідало стандартам у сфері прав людини і верховенству закону. Рішення, які ухвалюють уряди зараз для боротьби з пандемією, визначатимуть те, як виглядатиме світ у майбутньому.

Ми закликаємо всі уряди відповідати на пандемію COVID-19 посиленням заходів електронного стеження за населенням виключно за дотримання таких умов:

1. Заходи з нагляду, прийняті для боротьби з пандемією, повинні бути законними, необхідними і пропорційними. Вони повинні бути передбаченими законом, мати законну мету охорони громадського здоров’я, визначену відповідними органами охорони здоров’я, і повинні бути співмірні з цими потребами. Уряди повинні дотримуватися принципів прозорості щодо заходів, які вони вживають, аби їх можна було ретельно вивчити і, за необхідності, пізніше змінити, відкликати або скасувати. Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 слугувала виправданням для невибіркового масового нагляду.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 слугувала виправданням для невибіркового масового нагляду

2. Якщо уряди розширюють повноваження з моніторингу та спостереження за громадян(к)ами, такі повноваження мають бути обмежені в часі і бути чинними лише протягом періоду, який необхідний для усунення поточної пандемії. Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 служила виправданням для введення безстрокового спостереження за громадян(к)ами.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 служила виправданням для введення безстрокового спостереження за громадян(к)ами

3. Держави повинні гарантувати, що збір, зберігання і зведення збільшеного обсягу персональних даних, включно з даними про стан здоров’я, здійснюються виключно з метою реагування на пандемію COVID-19. Зібрані, збережені й агреговані для підготовки відповіді на пандемію дані повинні бути обмежені за обсягом, робота з ними повинна бути обмежена в часі періодом пандемії, і вони не повинні використовуватися в комерційних або будь-яких інших цілях. Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 слугувала виправданням для порушення права людини на недоторканність приватного життя.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 слугувала виправданням для порушення права людини на недоторканність приватного життя

4. Уряди повинні докласти всіх зусиль для захисту персональних даних людей, зокрема для забезпечення достатньої безпеки для будь-якого набору особистих даних, зібраних та отриманих із будь-яких пристроїв, додатків, за допомогою будь-яких мереж або служб, що беруть участь у зборі, передачі, обробці та зберіганні інформації. Будь-які твердження, що дані є анонімізованими, повинні ґрунтуватися на доказах і підтверджуватися достатньою інформацією про те, як цієї анонімності було дотримано. Ми не можемо допустити, щоб спроби відповісти на пандемію слугували виправданням компрометації цифрової безпеки населення.

Ми не можемо допустити, щоб спроби відповісти на пандемію слугували виправданням компрометації цифрової безпеки населення

5. Будь-яке використання технологій електронного спостереження у відповідь на COVID-19, включно з big data й залученням штучних інтелектуальних систем, повинно враховувати ризик того, що ці інструменти сприятимуть дискримінації та іншим порушенням прав людини расових меншин, малозабзпечного населення та інших маргіналізованих груп, чиї потреби або життєве становище можуть бути недостатньо представлені або спотворені у великих базах даних. Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 посилила різницю щодо реалізації своїх прав людини представниками/-цями різних груп суспільства.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 посилила різницю щодо реалізації своїх прав людини представниками/-цями різних груп суспільства

6. Якщо уряди укладатимуть угоди про обмін даними з іншими організаціями державного або приватного сектора, це має відбуватися на підставі закону, факти укладення таких угод та інформація, необхідна для оцінки їх впливу на конфіденційність і права людини, повинні бути в публічному доступі — у письмовій формі, з положеннями про обмеження термінів угоди, механізми громадського нагляду та інші правові гарантії за замовчуванням. Господарюючі суб’єкти, залучені до боротьби урядів із COVID-19, повинні проявити належну обачність, гарантуючи, що вони поважають права людини і забезпечують захист будь-яких своїх дій від втручання з боку інших ділових і комерційних інтересів. Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 слугувала виправданням для того, аби лишати людей непоінформованими щодо того, яку інформацію їхні уряди збирають і передають третім сторонам.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія COVID-19 слугувала виправданням для того, аби лишати людей непоінформованими щодо того, яку інформацію їхні уряди збирають і передають третім сторонам

7. Будь-які відповідні заходи повинні включати механізми звітності та захисту від зловживань. Розширення механізмів стеження, пов’язане з COVID-19, не повинно входити у сферу відповідальності розвідувальних служб або служб безпеки і повинно підлягати ефективному контролю з боку відповідних незалежних органів. Окрім того, громадян(к)и повинні мати можливість дізнатися й оскаржити будь-які пов’язані з COVID-19 заходи зі збору, агрегування, збереження та використання їхніх даних. Особи, які зазнали нагляду, повинні мати доступ до ефективних засобів правового захисту.

8. Відповідні заходи, пов’язані з COVID-19, які включають заходи зі збору даних, повинні прийматися при вільній, активній і повноцінній участі відповідних зацікавлених сторін, зокрема експертів/-ок у галузі охорони громадського здоров’я і представників/-ць найбільш маргіналізованих груп населення.

Заяву підписали:

7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnesty International
ApTI
ARTICLE 19
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan — Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club — CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 — Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center «DAAM»
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab Ukraine
Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights — EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change — Middle East and North Africa
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes — Coletivo Brasil de Comunicação Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union
Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar «Community for Technology and Law»
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America’s Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry
TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation